AKTUALNOŚCI

 

Wrzesień w bibliotece dziecięcej 
30.09.2014 r.  


Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim biblioteka dziecięca wzmożyła swoją działalność. Proponujemy dzieciom i młodzieży różne formy pracy.

W krainie książki – jest to edukacja czytelnicza dla najmłodszych, która już na stałe została wpisana do kalendarza imprez bibliotecznych Oddziału Dziecięcego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach. Raz w miesiącu panie bibliotekarki odwiedzają przedszkola i czytają dzieciom różne bajki. Jeśli jest ładna pogoda to dzieci odwiedzają bibliotekę. Akcja ta trwa od 2007 roku, dzięki niej znacznie wzrosła liczba czytelników. Biorą w niej udział wszystkie świebodzickie przedszkola.

Wycieczki- to standardowa forma oddziaływania na użytkownika. Organizowane są głównie dla przedstawienia bibliotecznej oferty, dla objaśnienia sposobów oraz zasad korzystania z biblioteki. Szczególnie adresowane są do przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkolnych. Wycieczka jest doskonałą okazją do rozbudzenia zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

Lekcje biblioteczne- cieszą się dużym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów. Najczęściej prowadzone są lekcje z przysposobienia czytelniczego mające na celu przygotowanie młodych czytelników do korzystania z katalogów, słowników, encyklopedii, zapoznanie się ze stroną internetową biblioteki. Organizowane są również lekcje tematyczne.
Konkursy- należą do zajęć, które dzięki swej atrakcyjności skutecznie mobilizują młodych czytelników do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Mają walory poznawcze i wychowawcze. Mogą być literackie, recytatorskie, turnieje czytelnicze oraz plastyczne .

Spotkania autorskie – należą do najciekawszych form pracy z młodym czytelnikiem. Są najlepszą reklamą dla pisarza i jego książek. Wiąże się z tym duża impreza „ Z książką na walizkach”, która odbywa się już od 2005 roku. Co roku do biblioteki przyjeżdżają znakomici autorzy książek dla dzieci i młodzieży. Mieliśmy okazje gościć między innymi: W. Chotomską, K. Szymeczko, R. Piątkowską, B. Gawryluk, A. Onichimowską, B. Ostrowicką , D. Rekosza, K. Petka.

Teatrzyki – jest to jedna z form wizualnej pracy z czytelnikiem, ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Na zaproszenie biblioteki przyjeżdżają artyści, którzy wystawiają piękne przedstawienia, ale najczęściej występy przygotowują uczniowie z kółek teatralnych.

Wystawki– można na nich podziwiać prace dzieci, bywają wystawki książek lub okolicznościowe związane z jakimś wydarzeniem, znaną osobą np. :

  1. Świebodzice- moje miasto

  2. Tydzień książek zakazanych.

  3. Tove Jansson- życie i twórczość.

W miesiącu wrześniu bibliotekę odwiedziły dwie grupy przedszkolaków, a uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych. Ponadto od 21.09.14 do 26.09.14. trwał „ Tydzień książek zakazanych”. Towarzyszyła mu wystawka tematyczna, pogadanki dla dzieci, cała biblioteka była udekorowana listą książek zakazanych oraz fragmentami z wybranych powieści. Warto wspomnieć, że na tej liście znajdują się następujące utwory: „ Przygody Tomka Saweyra”, „ Buszujący w zbożu”, „ Przeminęło z wiatrem”, Charlie i fabryka czekolady”, „ Harry Potter”, „ Czerwony Kapturek” braci Grimm i wiele innych.

Ewa Tadeuszak

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  

 
 

 

  •   strona główna  •  do góry  •