AKTUALNOŚCI

 

 

UCZYMY SIĘ KORZYSTAĆ ZE SŁOWNIKÓW I ENCYKLOPEDII
28.01.2014 r.  

            Lekcje biblioteczne są jedną z wielu form pracy biblioteki ze swoimi użytkownikami. Najczęściej adresowane są do dzieci szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich, a przeprowadzane po to, aby pozyskać nowych czytelników, a także sprawić, by użytkownicy biblioteki odnaleźli się wśród tysięcy książek, by potrafili z nich korzystać i nie czuli lęku i niepewności przed przekroczeniem progu placówki kulturalnej.

            Lekcje biblioteczne dotychczas odbywały się najczęściej na terenie MBP w Świebodzicach. Z uwagi na  to, że instytucja otrzymała dofinansowanie z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Instytut Książki pod nazwą bibliotek+  na remont pomieszczeń bibliotecnych, zakup sprzętu i wyposażenia do biblioteki przy ul. Świdnickiej 15, w 2014 r. ta forma pracy z czytelnikiem będzie przeprowadzana w szkołach i przedszkolach zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem zainteresowanych placówek.

            Tak było w dniu 20.01.2014 r., kiedy to p. bibliotekarka Beata Wiciak gościła w PZSI w Świebodzicach, przeprowadzając lekcję biblioteczną na temat: "Jak korzystać z encyklopedii i słowników". Po krótkiej teoretycznej części składającej się z prezentacji multimedialnej, a wyjaśniającej pojęcia enyklopedii, słownika, leksykonu, żywej paginy, a także przypominającej alfabet i omawiając budowę tego typu wydawnictw przeszliśmy do częsci praktycznej.

            Uczniowie klasy I Gimnazjum PZSI mieli okazję do sprawdzenia świeżo nabytej wiedzy. Ciekawe i wymagające myślenia zadania do reszty pochłonęły młodzież. Zajęcia te zostały uznane za bardzo przydatne i pożyteczne, albowiem końcowy egzamin gimnazjalny wymaga od uczniów wykazania się praktyczną umiejętnością korzystania z wydawnictw ingormacyjnych.

                                                                                                                                      Kustosz
                                                                                                                                Beata Wiciak

   

   

   

 

 

  •   strona główna  •  do góry  •