AKTUALNOŚCI

 

 

"Czas jest wszystkim"

Napoleon Bonaparte

" Człowiek od dawna posiada świadomość upływu czasu. Wszystko, czym obdarzyła nas natura, jest związane z ruchem, który odbywa się w czasie i przestrzeni.(...)Każdy z nas na co dzień doświadcza upływu czasu. Wynika to ze zmian, które obserwujemy w nas samych i w otaczającym nas świecie.(...)Nasuwa się cały szereg pytań. Ile jest czasów i który z nich jest najważniejszy? Czy czas astronomiczny, wyznaczany przez położenia ciał niebieskich, jest doświadczany w taki sam sposób jak czas biologiczny, wyznaczany na przykład przez tempo procesu ewolucji lub rozwoju organizmów żywych? A czas psychologiczny? Czy czas nudy i czas intensywnych doznań to ten sam czas? W życiu codziennym doświadczamy "rozwlekłości" czasu w oczekiwaniu i "kurczenia" się go w przyrodzie, ale w naszej pamięci z reguły nie zachowuje się czas nudy i monotonii, a "rozbudowany", bo zapełniony szczegółami wydaje się we wspomnieniach czas przeżywanych intensywnych zmian.(...)

Czas astronomiczny, fizyczny, biologiczny, psychiczny, historyczny-wszystkie one są w jakiś sposób rzeczywiste, bo doświadczane w zmianach. Są jednak wzajemnie niewspółmierne: niejednorodne, niejednostajne i niewymiarowe.(...)Czym jest zatem czas? Pytanie takie zadawał sobie już św. Augustyn z Hippony ( 354-430 r.)w swym dziele "Wyznania".

Bezradnie jednak odpowiadał: "Gdy mnie o to nikt nie pyta-wiem. Kiedy jednak chcę to objaśnić, wtedy tego nie wiem."(...)Czas jest kategorią - służy do definiowania wszystkiego, sam zaś nie poddaje się definicji. Można tylko snuć wokół niego refleksje, można go opisywać lub wyrażać za pomocą symboli, a także budować na jego temat filozoficze koncepcje(...)Pojęciu i naturze czasu filozofowie i naukowcy z różnych dziedzin poświęcili niezliczoną ilość rozważań, opracowań i publikacji."

Również literatura piękna oraz pisarze poszczególnych epok nie zostali obojętni wobec zagadnienia czasu. Poruszali je na różnorakie sposoby, próbując uchwycić jego naturę oraz istotę problemu. Ponieważ listopad jest tradycyjnie miesiącem, który w sposób szczególny zmusza nas do refleksji nad tym co było i co przeminęło- proponujemy Czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej do sięgnięcia po książki, w których czas w tytule został wyeksponowany w sposób szczególny i na wiele sposobów. Sztandarowym dziełem, w którym pisarz porusza ten temat jest "W poszukiwaniu straconego czasu" Marcela Prousta i tę książkę polecamy Państwu w szczególności. Ponadto zapraszamy do MBP w Świebodzicach do końca miesiąca listopada, gdzie na specjalnie wyeksponowanym regale znajdą się utwory, które w swych tytułach zawierają określenie czasu, i które w swej treści do tego czasu sie odnoszą. Może dzięki temu uda się Państwu wkroczyć na drogę wspomnień, zastanowić się nad upływem przemijania i ustalić, czym tak naprawdę jest CZAS.

1. Mrugalski Z. Czas i urządzenia do jego pomiaru. Warszawa 2008

    

               
KLEPSYDRA  - fot. Joanna Czogała

 

 

  •   strona główna  •  do góry  •