AKTUALNOŚCI

 

 

„… MYŚMY SĄ WOJSKO…”
21.08.2012 r.

W przeddzień Święta Wojska Polskiego odbyła się w Oddziale Dziecięcym Biblioteki uroczystość mianowania na stopnie podoficerskie. Awanse otrzymali:  st. sierż. Zdzisław Komarnicki, st. sierż. Zygmunt Szlosek, st. sierż. Zbigniew Zaniewski, st. kpr. Władysław Bielak. Akty mianowania wręczał w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku mjr Marek Tomaszewski.

                Na uroczystość przybyli Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz i Wójt Starych Bogaczowic Leszek Świętalski. Prowadząca uroczystość dyrektor Biblioteki przypomniała historię Święta Wojska Polskiego, które zostało ustanowione na pamiątkę Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. Od roku 1947 obchodzono je w dniu 12 października, która to data upamiętniała chrzest bojowy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Przez krótki czas, w latach 1990 – 1992 święto było obchodzone w dniu 3 Maja, by w końcu powrócić do swojej historycznej i uświęconej tradycją daty – 15 sierpnia.

                W imieniu awansowanych głos zabrał Zbigniew Zaniewski, który podkreślił starania kpt. Juliana Lecha (również obecnego na uroczystości) o nadanie awansów. Nie bez znaczenia – mówił Zbigniew Zaniewski – jest zapewne fakt, że oprócz tego, że jesteśmy żołnierzami, jesteśmy również Sybirakami, członkami jednego z najaktywniejszych kół na Dolnym Śląsku.

                Również Burmistrz Kożuchowicz podkreślał aktywność członków Koła Sybiraków, przypominając, że to dzięki ich staraniom Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach nosi właśnie imię Sybiraków.  Jesteście Państwo wzorem dla młodego pokolenia – mówił Burmistrz – biorąc udział nie tylko w uroczystościach szkolnych ale czynnie uczestnicząc w społecznym życiu Miasta.

                Głos zabrał również Wójt Starych Bogaczowic Leszek Świętalski, który uczestniczył w uroczystości ze względu na awans mieszkańca tej gminy st. szer. Tadeusza Zakrzewskiego (nb. też Sybiraka, członka świebodzickiego koła). W nawiązaniu do tradycji a w szczególności do daty Święta Wojska Polskiego Wójt mówił o wierności żołnierskiej służbie i wojskowej przysiędze. – Tam gdzie przelewana jest żołnierska krew, nie ma miejsca na polityczne czy ideologiczne spory – mówił Wójt Leszek Świętalski.

                Dyrektor Małgorzata Grudzińska przypomniała, że kilka lat temu, dzięki wysiłkom członków Koła Sybiraków została zorganizowana w Bibliotece wystawa poświęcona zsyłkom, na którą złożyły się należące do Sybiraków dokumenty jak i rzeczy codziennego użytku, które pomagały przeżyć zesłańcom a niejednokrotnie ratowały życie.

Ta uroczystość   a zapewne i fakt, że odbywała się ona z okazji Święta Wojska Polskiego, wywołała w zebranych wiele refleksji nad trudną polską historią współczesną.  Ale – jak mówił Wójt Świętalski – tam gdzie na szali kładzie się ludzkie życie,  tam musi być szacunek, godność i pamięć.

Małgorzata Grudzińska

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

Fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

 

  •   strona główna  •  do góry  •