AKTUALNOŚCI

 

 

Spotkania czwartkowe
06.10.2009 r.

Dnia 24 września 2009 roku w nowej siedzibie Oddziału Dziecięcego Biblioteki przy ulicy Wolności 23 odbyło się spotkanie świebodzickiej kadry oświatowej - dyrektorów szkół, przedszkoli, nauczycieli-bibliotekarzy oraz władz samorządowych w osobach: Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Elżbiety Horodeckiej, Burmistrza Miasta Pana. Bogdana Kożuchowicza, Zastępcy Burmistrza Pana Zbigniewa Opalińskiego oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Pani Zofii Choińskiej. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie świebodzickiego Dyskusyjnego Klubu Książki.

W pierwszej części spotkania Dyr. Biblioteki Małgorzata Grudzińska przywitała zebranych, podkreślając, że planowane pierwotnie robocze spotkanie bibliotekarzy szkolnych i publicznych nabrało charakteru otwarcia nowej siedziby biblioteki dziecięcej. Aby nowy adres i wizerunek biblioteki utrwalał się w świadomości osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą, dyr. Grudzińska zapowiedziała kolejne spotkania o charakterze instruktażowym. Jedno skierowane do dyrektorów szkół Jak zarządzać nieruchomością szkolną, które poprowadzi mgr Stanisław Szelewa, dyr. Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, kolejne dla nauczycieli-bibliotekarzy i nauczycieli polonistów nt. Jak prowadzić spotkania autorskie, Małgorzata Grudzińska.

Następnie Pani Alicja Głąb - pracownik Oddziału Dziecięcego zaprezentowała zebranym ofertę biblioteczną skierowaną do najmłodszych, trochę starszych i młodzieżowych czytelników biblioteki, w której podkreśliła doskonałą współpracę między biblioteką a wszystkimi placówkami edukacyjnymi i oświatowymi w mieście.

Gościem specjalnym spotkania była Pani Sylwia Bielawska, dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, która wygłosiła wykład nt. Kultury książki w powojennym Wałbrzychu. W wykładzie podkreśliła konieczność gromadzenia dokumentów życia społecznego, które są bezcennym źródłem wiedzy i informacji dla prowadzonych badań historycznoliterackich jak i wszelkiego rodzaju kronik. Po części oficjalnej Pani Sylwia Bielawska z podziwem obejrzała kronikę Oddziału Dziecięcego, prowadzoną przez kol. Alę Głąb przez trzydzieści lat pracy w bibliotece dziecięcej. To wzorowy przykład na to jak powinna być dokumentowana działalność instytucji skomplementowała oglądaną kronikę.

 

   

   

   

   

   

   
  
     
 
     

 

  •   strona główna  •  do góry  •