AKTUALNOŚCI

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach zaprasza na spotkanie autorskie
03.06.2009 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach zaprasza na spotkanie autorskie z Danielem Wojtuckim, historykiem-archiwistą, doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Historyczny), współautorem książki Pomniki dawnego prawa karnego na pograniczu polsko-czeskim. Temat spotkania: 

Kat i jego warsztat pracy na przykładzie Świebodzic 
od XVII do połowy XIX wieku.

 Spotkanie odbędzie się 04 czerwca 2009 roku w bibliotece przy  ul. Świdnickiej 15, o godzinie 17.00.

                                            Z A P R A S Z A M Y

   

    

 

  •   strona główna  •  do góry  •